Kamenictví - Kamenosochařství
*** DESIGN STUDIO KAMENOSOCHAŘSTVÍ ***
sochař MILAN VRÁNA, Hodonínská 483, 696 21 PRUŠÁNKY


TEL: 518 374 109 ;  774 109 433     FAX: 518 374 109
 • vrana.milan@centrum.cz
 • www.pomnik.cz 


  sochař Milan Vrána
  narozen 1.6.1956 ve Zlíně
  Studium:
 • 1972 - 1976 Uměleckoprůmyslová škola (UMPRUM) v Uherském Hradišti
  (dříve pod názvem Škola umění ve Zlíně, založena 1939 firmou Baťa)
  sochařský obor - reprodukční kamenosochařství a restaurátorství, pod vedením profesorů
  ak.soch. Jana Habarty, ak.soch. Stanislava Mikuláštíka, ak.mal. Vladislava Vaculky,
  ak.mal. Františka Cundrly, ak.mal. Jana Staňka, ak.mal. Břetislava Polišenského a
  teoretika výtvarného umění Vlastimíra Jelínka.
  Sochař Jan Habarta, žák Vincence Makovského, byl taková svérázná osobnost,
  Habarta a ještě několik dalších učitelů na škole byli absolventy Baťovy Zlínské školy umění,
  a to mělo velmi pozitivní vliv na vysokou úroveň celé výuky a s nimi tam byla ta správná
  umělecká atmosféra třicátých let.
  Účast v soutěžích:
 • 1971 - Mezinárodní výstava mladých, Moskva, CENA v mezinárodní soutěži výtvarníků.
 • 1972 - Trienále 15/30, Blansko, 1. CENA za grafiku v krajské soutěži výtvarníků 15 - 30 let.
 • 1972 - Trienále 15/30, Dům pánů z Kunštátu, Brno, 1. CENA za grafiku
                  v národní soutěži výtvarníků 15 - 30 let.
  Zaměstnání: od roku
 • 1976 - kamenosochař, Kamenosochařství Bílovice u Uherského Hradiště
 • 1979 - asistent trikové kamery, Československá televize Brno
 • 1981 - keramik, Výroba Luhačovické keramiky, Luhačovice
 • 1982 - kamenosochař, Kamenosochařství, Břeclav
 • 1986 - restaurátor, sochař kamene, Státní památková péče Brno
 • 1987 - na základě povolení Národního výboru založena firma Kamenosochařství Vrána.
  Firma se od devadesátých let zabývá navrhováním designu na PC, výrobou výtvarně
  zpracovaných náhrobků, zahradních plastik, sakrální tvorbou, restaurátorstvím, zhotovováním
  bronzových portrétů, soch a reliéfů.

  -= Design studio =-
  V Design studiu vám předvedeme tvarové řešení budoucího
  výrobku na PC v 3D software, výběr typu písma, které můžeme podle
  potřeby různě upravovat.
  Pomocí 3D prostorové vizualizace budete mít možnost si dokonale
  prohlédnout tvar ještě neexistujícího výrobku, a přesvědčit se o správnosti
  Vašeho rozhodnutí ještě před potvrzením objednávky a zahájením výroby.


  Prostorová vizualizace
  Vizualizace je interpretace příslušného objektu obrazovými prostředky, nebo
  převedení do viditelné formy, u které je někdy problém určit, zda se
  nejedná o fotografii.
  Je těžké si představit tvar navrhovaného trojrozměrného objektu, má-li člověk
  k dispozici pouze běžný nákres, nebo výkresovou dokumentaci.
  Přesné představy o tvaru budoucího výrobku dosáhneme prostorovou
  vizualizací v 3D software. Prostřednictvím vizualizace se zákazník seznámí
  s konečným tvarem výrobku a tím zabráníme dodatečným změnám v projektu
  během výroby, nebo nepříjemnému překvapení zákazníka, při zjištění, že konečný
  vzhled výrobku je jiný než tvar, který byl nabízen při sepisování objednávky.

  V 3D software máme možnost například simulovat exteriér vašeho hřbitova,
  zahrady, nebo interiér architektury do které bude výrobek zakomponován.
  Nasimulovat lze v podstatě cokoliv. Je možné zvolit tvar, barvu a druh použitého
  materiálu, výšku, počet a druh květin, keřů, stromů v okolí, roční, nebo denní dobu.
  Kolem výrobku se můžete virtuálně procházet a detailně si jej prohlížet.
  Vizualizovaný návrh nového výrobku lze také vložit do fotografie.


  Virtuální 3D databanka
  V našem design studiu Vám zdarma předvedeme výběr pomníků prostřednictvím
  PC z naší virtuální 3D databanky. Zde se nachází realizované, nebo ještě
  nerealizované návrhy pomníků, které je možno podle Vašeho přání
  upravovat, zkoušet na nich různé druhy materiálů, typy a velikosti písma,
  nebo varianty a kombinace bronzových, kamenných a nerezových náhrobních
  doplňků. K dispozici máme také zdigitalizovaný foto katalog již zhotovených pomníků.

  Tvorba nového návrhu designu v 3D software
  Nabízíme tvorbu nového návrhu designu s tím, že zakazník má možnost
  spolupracovat na konečném design konceptu. Po předběžné konzultaci,
  kdy se zákazník ujistí o správnosti zadaného úkolu a odsouhlasí další fázi
  práce, proběhne detailní rozpracování návrhu v 3D software.
  Po potvrzení objednávky, následuje zhotovení výrobku v naší
  kamenosochařské dílně. Výroba probíhá podle přesných výkresů
  zhotovených na PC. Výsledný design zůstává stále majetkem firmy
  Milan Vrána - Kamenosochařství.

  Ke zhotovení nového návrhu přistupujeme až na základě sepsání
  objednávky na zhotovení návrhu.


  -= Kamenosochařská dílna =-
  V naší kamenosochařské dílně vyrábíme originální náhrobky, repliky
  starých pomníků, náhrobních kamenů a kopie soch.
  Bronzové, nebo sádrové portréty, sochy a reliefy.
  Dále nabízíme, ručně sekané nápisy, pozlacování 24 karátovým zlatem,
  rytiny do kamene a bronzové náhrobní doplňky (svítilny, vázy, sochy, kříže,
  reliéfy)

  Zakázky provádíme včetně montáže po celém území České republiky.


  Sochařské práce - Sochy, portréty, reliéfy a restaurátorské práce.
  Zhotovíme sochy z bronzu i kamene, včetně návrhů umístění soch v architektuře
  a prostorových vizualizací v 3D software. Nabízíme zhotovení bronzových, nebo
  tesaných soch z přírodního kamene, zhotovení kopií podle originálu, nebo
  vlastního návrhu. Sochy význačných osobností, pomníky, památníky, pamětní
  desky, portréty, sochy zhotovené podle fotodokumentace, nebo živého modelu.

  Restaurátorské práce z kamene, konzervování, opravy tmelením, doplňováním
  chybějících, nebo poškozených částí díly zhotovovenými z kamene (ulomené
  hlavy, ruce atd.). Kopie originálů zhotovené z přírodního kamene, nebo umělého
  kamene (výdusky).

  Přisekávání a opravy nápisů na hřbitovech
  Při přisekávání nápisů na hřbitovech, přisekávaný napis a typ písma vždy
  přispůsobujeme původnímu nápisu, tak aby nově přisekaný nápis nebyl rozdílný.
  Dokážeme vysekat jakýkoliv typ písma v nejvyšší kvalitě.

  K pozlacování používáme plátkové zlato o ryzosti 24 karátů.

  Fotokeramika
  Provádíme digitální úpravy fotografií.
  (Například ze skupinových nebo i poškozených ...)

  Leštění hranatých otvorů malých rozměrů
  Provádíme Řezání a leštění hranatých otvorů malých rozměrů
  od velikosti strany 15 mm do kamene.


  Zpět na Hlavní stránku Kamenosochařství Milan Vrána
  kamenictví, kamenosochařství, 890 foto, pomníky, sochy, kamenné stoly, zahradní plastiky, originální náhrobky, design studio, fotografie, katalog, nabídka zaměstnání
   Copyright © Kamenosochařství Milan Vrána 2001 - 2015,  Tel: +420518374109,  webmaster: Milan Vrana 
  kamenictví, kamenosochařství, 890 foto, pomníky, sochy, kamenné stoly, zahradní plastiky, originální náhrobky, design studio, fotografie, katalog, nabídka zaměstnání